Cung cấp cổng trục phục vụ thi công dự án Cầu Rồng - Đà Nẵng

Loại thiết bị: Cổng trục dầm đôi

Các thông số kỹ thuật:

  • Tải trọng     :15 tấn
  • Khẩu độ      : 20 mét
  • Vị trí lắp đặt: Bãi thi công Cầu Rồng - Đà Nẵng 

 Khách hàng: Công ty CP Lilama 5