3 cầu trục dầm đôi

Tải trọng nâng 15T & 10T , khẩu độ 24m

Khách hàng: CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC

 

NĂM 2019