Loại thiết bị: Cổng trục dầm đôi

Các thông số kỹ thuật:

  • Tải trọng nâng : 10 tấn
  • Khẩu độ : 20 mét

 Khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí Hoà Hiệp