Cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn thường được lắp trong các nhà xưởng có quy mô khai thác trung bình và nhỏ, có chi phí đầu tư hợp lý. Tải trọng nâng dưới 40 tấn & khẩu độ trung bình từ 3 ~ 20 mét.

0942633979