Cầu trục dầm treo

Cầu trục dầm treo là một thiết bị nâng xử lý vật liệu nhẹ và nhỏ. Nó thường được chọn sử dụng trong khoảng không rộng, không có sẵn hoặc không thể bố trí cột đỡ dầm chạy.

0942633979