Cổng trục dầm đôi

Cổng trục là một hệ cầu trục với bộ khung kết cấu kiểu cổng. Nó có thể là một thiết bị nâng khổng lồ để nâng những vật nặng nhất thế giới. Hoặc cũng có thể là những thiết bị rất nhỏ trong nhà xưởng.
Tải trọng nâng tiêu chuẩn từ 500kg ~ 200 tấn
Khẩu độ tiêu chuẩn của cổng trục từ 3 ~ 45 mét
Chiều cao nâng thông thường từ 3~ 24 mét

0942633979