Cầu trục phòng nổ

Là một cầu trục có khả năng làm việc an toàn trong môi trường có khí gas, than hoặc xăng… Được thiết kế đặc biệt an toàn, không phát sinh tia lửa điện hoặc có bảo vệ để các thực thể dễ cháy nổ có khoảng cách an toàn với những tia lửa điện.

0942633979